210-7211953
694-4249532

Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία αλληλεπίδρασης και επαγγελματικής βοήθειας μεταξύ του συμβούλου και του ατόμου που απευθύνεται  σε αυτόν και η οποία προσεγγίζει  θέματα συναισθηματικής πίεσης ή και άλλων αρνητικών συναισθημάτων, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, επίλυση οικογενειακών συγκρούσεων, χαμηλής αυτοπεποίθησης κ.α.

Ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα το χώρο και τις ευκαιρίες να επεξεργασθούν τα θέματα που τα απασχολούν με το σκοπό να ζήσουν μια, πιο ικανοποιητική και πολύπλευρη ζωή, προσωπικά, αλλά και σαν μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας.

 

Η Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση ή/και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση των σχέσεων με άλλους, ανάπτυξη αυτογνωσίας και επίλυση συναισθημάτων εσωτερικής σύγκρουσης.
Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι Συμβουλευτικής που είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες.

Άννα Μαρία Κυριακοπούλου Ψυχολόγος

   
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 51
10676 Αθήνα
 
Τηλ: 210-7211953
Κιν1: 694-4249532
Κιν2: 694-4841313
 
omada.nikou@gmail.com
amkyriakopoulou@yahoo.com
 
 
Powered by dclick.gr