210-7211953
694-4249532

Ψυχολογική Αξιολόγηση

Οι Ψυχολογικές Αξιολογήσεις γίνονται μέσα στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας και κατά προτίμηση στο ξεκίνημά της και με πιθανή επαναξιολόγηση κατά την ολοκλήρωση της.
Είναι ένα απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο, το οποίο δίνει την δυνατότητα στον ψυχολόγο να εκτιμήσει γρήγορα και αξιόπιστα την κλινική εικόνα του ατόμου που ζητά ψυχοθεραπευτική βοήθεια και τον βαθμό έντασης των ψυχολογικών και συναισθηματικών θεμάτων που πρόκειται να αντιμετωπιστούν ψυχοθεραπευτικά.

Σημαντικό στοιχείο των ψυχολογικών αξιολογήσεων είναι η δυνατότητα να αναδεικνύουν τα δυνατά σημεία της προσωπικότητας του κάθε ατόμου καθώς και τα σημεία εκείνα που χρειάζεται να δουλευτούν μέσα στην ψυχοθεραπεία.

Επίσης κατά την επανάληψη των δοκιμασιών μπορεί, ο ειδικός, να ελέγχει την πρόοδο και τη βελτίωση του θεραπευομένου και να τροποποιεί τις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους που χρησιμοποιεί.

Οι ψυχολογικές αξιολογήσεις δίνουν σημαντικές πληροφορίες αλλά και μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου, τόσο για τον ειδικό όσο και για τον θεραπευόμενο και συμβάλλουν θετικά στη μείωση της διάρκειας της θεραπείας.

"Ψυχολογική Αξιολόγηση σε Παιδιά & Εφήβους"

Η ψυχολογική αξιολόγηση συνιστά την απαρχή της αντιμετώπισης κάθε τρέχοντος προβληματισμού ή διαχρονικής δυσκολίας. Η εύστοχη ψυχολογική αξιολόγηση προκύπτει από την εμπειρία του επαγγελματία σε συνδυασμό με τη χρήση έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων.

Είτε σας απασχολεί κάποιο επείγον ζήτημα όπως επαγγελματικός προσανατολισμός ή σχολικός εκφοβισμός, είτε επιθυμείτε να διερευνήσετε διαχρονικές συνιστώσες όπως η προσωπικότητα, η αυτοεκτίμηση και οι ψυχικές ανάγκες, έχουμε στη διάθεσή μας τα πλέον αξιόπιστα μέσα ώστε να αξιολογήσουμε το δυναμικό σας με στόχο να θεμελιώσουμε τα πρώτα βήματα της νέας σας αρχής σε στέρεη βάση.

Οι κάτωθι διαθέσιμες αξιολογήσεις στηρίζονται στις πλέον έγκυρες θεωρίες και έχουν σταθμιστεί (δηλαδή δίνουν συγκριτικά αποτελέσματα) τόσο στον Ελληνικό όσο και σε λοιπούς Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς.

  • Επαγγελματικός προσανατολισμός για όλες τις ηλικίες.
  • Ανάλυση προσωπικότητας για αυτογνωσία βάθους.
  • Συμβατότητα χαρακτήρων & προσωπικών αξιών (ιδανικό για ζευγάρια).
  • Διερεύνηση ψυχικών δυσκολιών & αναγκών για εύστοχη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση.
  • Αυτοεκτίμηση & Συναισθηματική νοημοσύνη για ευφυή παιδιά και όχι μόνο.
  • Αξιολόγηση μαθησιακού τύπου για ευκολότερη και αποδοτική μάθηση.
  • Αξιολόγηση μαθησιακού δυναμικού & Νοημοσύνης για βελτίωση των μαθησιακών δυσκολιών.
  • Διερεύνηση σχολικής φοβίας ή Σχολικού εκφοβισμού για πρόληψη & διάγνωση.
  • Εργασιακά κίνητρα, Ικανότητα επικοινωνίας & Λήψης αποφάσεων για εργασιακή ενδυνάμωση.

Άννα Μαρία Κυριακοπούλου Ψυχολόγος

   
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 51
10676 Αθήνα
 
Τηλ: 210-7211953
Κιν1: 694-4249532
Κιν2: 694-4841313
 
omada.nikou@gmail.com
amkyriakopoulou@yahoo.com
 
 
Powered by dclick.gr